Certyfikaty

Certyfikaty to wysoka jakość, legalność oraz bezpieczeństwo zdrowotne oferowanych produktów

Podstawowym celem funkcjonowania Firmy AVIT Adam Rytel jest dążenie do zaspokajania potrzeb i wymagań Klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości, legalności oraz bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów. Aby było one na najwyższym poziomie został wprowadzony system nadzoru HACCP, który dobrze opracowany i wdrożony określa zasady bezpieczeństwa. Dzięki niemu każdy etap produkcji poddawany jest obserwacji przez dział jakości, by określić potencjalne zagrożenie i wyeliminować ryzyko jego wystąpienia.

Nasze działania w tym zakresie są regularnie monitorowane i oceniane przez jednostki certyfikujące. Pozytywne wyniki kontroli potwierdzają uzyskane przez firmę certyfikaty jakości:

  • BRC
  • Bio Global Gap
  • GRASP

Certyfikaty stanowią podstawę budowy stabilnej marki oraz trwałego miejsca na rynku i rozwoju firmy jako godnego zaufania oraz rzetelnego partnera w biznesie.

Jesteśmy zgodni z międzynarodowymi standardami jakości.

Nasza firma ukierunkowana jest na ciągłe doskonalenie wszystkich procesów zachodzących w firmie począwszy od zakupów surowców, produkcję, magazynowanie i dystrybucję poprzez identyfikację, ocenę i nadzorowanie potencjalnych zagrożeń. Naszym celem jest spełnienie wszystkich wymagań i specyficznych potrzeb naszych Klientów. Konsumenci doceniają nas za jakość i różnorodność naszych produktów.

Nasze produkty są dla każdego i na każdą okazję, począwszy od śniadania poprzez przekąskę, obiad aż po kolację. Kładziemy szczególny nacisk na kulturę, etykę, odpowiedzialność personelu, ciągłe doskonalenie oraz postępowanie zgodne z przepisami prawa, procedurami produkcyjnymi i specyfikacjami.

Deklarujemy, że funkcjonujący system zapewnienia jakości jest zgodny z zasadami określonymi w międzynarodowych standardach jakości BRC oraz przepisami prawa w zakresie prowadzonej działalności.

Certyfikaty odnawiane są corocznie, co świadczy, że nasze produkty charakteryzują się niezmienną wysoką jakością.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom konsumentów, firma stale rozwija zaplecze techniczne wyposażone m.in. w komory chłodnicze wysokiego składowania, pakowalnię, komorę próżniową do szybkiego schładzania produktów, linie technologiczne do mycia, pakowania oraz samochody chłodnie do transportu.

Wieloetapowy system kontroli procesu produkcji oraz prowadzony monitoring w czasie uprawy, zbioru i przechowywania pozwala spełnić najwyższe standardy na każdym etapie i w efekcie dostarczyć naszym Klientom wyroby o stałej, gwarantowanej jakości.

Nasze certyfikaty

GLOBAL G.A.P. (ang. Global Good Agriculture Products) w codziennym praktycznym znaczeniu oznacza certyfikat wymagany przez sieci handlowe lub innych kontrahentów, którzy od niego uzależniają rozpoczęcie lub kontynuację współpracy biznesowej z podmiotami dostarczającymi nieprzetworzone produkty rolne.

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

BRC – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, wymagany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, ponieważ został opracowany w Wielkiej Brytanii, przez British Retail Consortium, zgodnie z wymaganiami tamtejszych sieci handlowych.