Avit Adam Rytel realizuje przedsięwzięcie pn. „Budowa hali magazynowej wraz z wyposażeniem linii produkcyjnej i zapleczem sanitarnym oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zasilenia linii produkcji technologicznej”.

Zakres projektu obejmuje realizację następujących etapów i zadań:

I Etap przedsięwzięcia:

  • Zadanie 1 Budowa hali magazynowej,
  • Zadanie 2 Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kWp,
  • Zadanie 3 Zakup nowych maszyn i urządzeń przeznaczonych do przygotowania surowca do sprzedaży,
  • Zadanie 4 Zakup środków transportu przeznaczonych do magazynowania produktów i półproduktów,
  • Zadanie 5 Opracowanie biznesplanu.

II Etap przedsięwzięcia:

  • Zadanie 1 Koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń przeznaczonych do przygotowania surowca do sprzedaży,
  • Zadanie 2 Zakup środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów,
  • Zadanie 3 Zakup WNiP – oprogramowanie komputerowe,

Projekt wpisuje się w cel inwestycji KPO – Wdrożenie zrównoważonych wzorców produkcji, w tym poprzez inwestycje środowiskowe. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie konkurencyjności oraz wzrost możliwości produkcyjnych.

Całkowita wartość netto przedsięwzięcia 11 383 618,85 PLN

Dofinansowanie z UE: 5 691 809,42 PLN